Mga aral na natutuhan mula sa pamilya kaugnay ng maayos na komunikasyon sa kapuwa

Mga aral na natutuhan mula sa pamilya kaugnay ng maayos na komunikasyon sa kapuwa

© Jensen DG. Mañebog

Narito ang ilang halimbawa ng aral na maaaring matutunan mula sa pamilya ukol sa maayos na komunikasyon sa kapuwa:

1. Pagiging bukas at pakikinig sa kapuwa

Sa maayos na komunikasyon, mahalaga na magkaroon ng pagkakataon para sa parehong panig upang magpahayag ng kanilang mga saloobin. Ito ay nangangailangan ng pagiging bukas at pagiging handa na makinig sa iba. Mula sa pamilya, maaari nating matutunan hindi lamang ang magsalita kundi ang makinig din sa iba, gaya sa mga magulang at mga kapatid.  

2. Pagkakaroon ng empatiya

Sa maayos na komunikasyon, mahalaga din ang empatiya o ang pag-unawa sa mga emosyon at damdamin ng kapwa. Ang ating mga kapamilya ang unang nagpakita sa atin ng empatiya. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng empatiya, mas mauunawaan natin ang ating kapwa, at mas magiging bukas sila sa pagpapahayag ng kanilang mga saloobin sa atin.

3. Pagpapakita ng respeto

Sa maayos na komunikasyon, kailangan ding magpakita ng respeto sa kapwa. Ito ay nangangailangan ng pagiging maingat sa ating mga salita at sa paraan ng pagpapahayag ng ating mga saloobin, upang hindi masaktan o ma-offend ang ating kapwa. Sa pamilya, tinuturuan ang mga anak na magpahayag ng mga saloobin nang malinaw at hindi nakakasakit ng damdamin ng iba.

4. Pagkakaroon ng kompromiso

Sa maayos na komunikasyon, mahalaga rin ang pagkakaroon ng kompromiso, o ang pagtanggap na hindi palaging tayo ang tama, at handa tayong na mag-adjust para sa ikabubuti ng ugnayan natin sa iba. Ang magkakapatid sa isang pamilya ay madalas nakikipagkompromiso sa isa’t isa.

Sa pangkalahatan, ang mga aral na ito na natutuhan mula sa pamilya ukol sa maayos na komunikasyon sa kapwa ay nagbibigay-daan sa atin upang magkaroon ng maayos at magandang ugnayan sa mga taong ating nakakasalamuha sa ating lipunan.

 

Sa Mga Mag-aaral:
Isulat ang inyong comment dito:
 Gampanin ng Bata sa Tahanan, Gawain sa Pamilya, at Mga Tungkulin ng Bawat Kasapi ng Pamilya

 

 

 

Sponsored Links