EsP (Values Education)

EsP (Values Education)

Candle in the Night: An Inspirational Lecture

GOOD INDIVIDUALS are like lighted candles in darkness.
 
The darker the night, the brighter they shine. Never do they make noise about their brightness nor lose the same by sharing it with others.
I remember one of my favorite mentors when I was in college. She is one of my motherly friends who keep on inspiring me in her little ways. Day in and day out, she teaches me the power of beauty, joy, peace and love in my personal life. Though she is from a prominent family in the province, her heart and mind know well the empathy for a poor and shy girl like me.

Evaluate His/Her Own Thoughts, Feelings, and Behaviors (Why and How)

It is important for an adolescent to learn to evaluate his/her own thoughts, feelings and behaviors. This article teaches the need to do it.
 

The Relationship among Physiological, Cognitive, Psychological, Spiritual, and Social Development to Understand His/Her Thoughts, Feelings, and Behaviors

This free lecture attempts to discuss the relationship among physiological, cognitive, psychological, spiritual, and social development to understand his/her thoughts, feelings, and behaviors.
 

The Relationship among Physiological, Cognitive, Psychological, Spiritual, and Social Development

Ang Papel Na Panlipunan at Pampolitikal Ng Pamilya: Isang Repleksyon

Panuto: Sumulat ng batay sa sumusunod na katanungan.

1. Ano ang maaari mong gawin upang magampanan ng iyong sariling pamilya ang papel na panlipunan at pampolitikal ng pamilya?

 
- Ang maari kong gawin upang magampanan ng aking sarilng pamilya ang aming papel sa lipunan at politikal ay maging bukas ang puso at palad sa mga kapwa sa lipunan kung mayroon man ang mga itong pangangailangan.
 

Pagninilay Tungkol Sa Konsepto Ng Kabutihan o Kagandahang-Loob

Panuto: Sumulat ng pagninilay tungkol sa konsepto ng kabutihan o kagandahang-loob
 

1. Sa paanong paraan ko hihikayatin gumawa ng kabutihan sa kapwa ang ibang kabataan lalo na sa aming pamayanan o barangay.

 
- Upang mahikayat ko ang kapwa ko kabataan na gumawa ng kabutihan sa kapwa sa aming pamayanan, ang paraan na aking gagawin ay aking ipapakita sa kanila kung anong maidudulot nito, hindi lang sa aming sarili kundi para sa aming kapwa tuwing kami ay gumagawa ng mabuti.
 

Ang "Sekswalidad Ng Tao" Sa Pag-Unlad Bilang Tao Ng Isang Teenager

1. Ano ang kabuluhan ng batayang Konsepto ng araling "Sekswalidad ng Tao" sa aking pag-unlad bilang tao?

 
Makabuluhan ang konseptong batayan ng araling ang "Sekswalidad Ng Tao" sa aking pag-unlad. Napakahalaga nito sapagkat nagkaroon ako ng kamalayan o awareness sa aspektong ito bilang tao.
 
Napalalawak nito ang aking kaalaman sa iba’t ibang saklaw ng aking pagkatao. Kabilang na rito ang iba’t ibang yugto sa aking buhay karugtog na rin ang mga paghahanda sa pagiging adult.
 

Paano Makatutulong Sa Magulang Upang Maiwasan o Mabawasan Ang Tinatawag Na “Agwat Teknikal o Teknolohikal: Reflection Paper

Panuto:
1. Bumuo ng mga talata na ukol sa iyong opinyon kung paano ka makatutulong sa iyong magulang upang maiwasan o mabawasan ang tinatawag na “agwat teknikal”.
2. Sikaping magkakaugnay ang mga ideya at pangungusap.
 
Ang Agwat Teknikal o Teknolohikal ay isa sa mga nagiging dahilan o rason ng pagiging malayo ng kabataan sa mga nakakatanda sa kanila tulad ng kanilang mga magulang. Dulot ng mas malaking kaalaman na mayroon ang mga kabataan, nahihirapan ang nakakatanda na makihalubilo sa kanila.
 

Mga Paraan Upang Mapabuti Ang Komunikasyon

Narito ang ilang mga paraan upang mapabuti ang komunikasyon:

1. Pagiging mapanlikha o malikhain (creativity).

Kailangang gamitin ng tao ang kaniyang talino at malikhaing isipan sa pagtuklas ng mabuting paraan ng pagpapahayag ng kaniyang sasabihin.
 
Maghintay ng tamang panahon at ng wastong lugar, at itaon din na nasa magandang pakiramdam ang sarili at ang kakausapin. Kung may dinaramdam naman ay maghunos-dili at ilagay muna sa kondisyon ang sarili, gayundin ang kakaharapin. Maaaring magbigay ng bulaklak kung nagtatampo ang kakausapin.

Ang Kabutihang Naidudulot ng Pakikipagkaibigan at Halaga Ng Pagpapatawad

Ano ang kabutihang naidudulot ng pakikipagkaibigan?

 
Ang kabutihang naidudulot ng pakikipagkaibigan ay natuturuan ang bawat tao na magkaroon ng tamang pananaw sa tunay na pagkakaibigan.
 
Halimbawa, sa pamamagitan nito ay natuturuan tayo kung paano pumili ng sasamahang tao bilang tunay na kaibigan.
 
Ganoon rin ay natuturuan tayo kung paano maging tunay na kaibigan na marunong makinig sa opinyon at marunong umunawa sa damdamin ng iba.
 

Maisabuhay Nang May Katarungan At Pagmamahal Ang Paggalang At Pagsunod Sa Magulang, Nakatatanda At Sa Awtoridad

1. Ano ang iyong naramdaman matapos mong basahin ang liham (Liham Ng Magulang Sa Kaniyang Anak)? Ipaliwanag.

 
Ako ay nalulungkot matapos kong basahin ang liham sapagkat aking nakita kung ano ang pinapahiwatig ng ating mga magulang sa atin na mga anak.

2. Ano ang iyong realisasyon matapos mong maintindihan ang laman ng liham (Liham Ng Magulang Sa Kaniyang Anak)?

 

Pages

Subscribe to RSS - EsP (Values Education)

Sponsored Links