EsP (Values Education)

EsP (Values Education)

Pag-iisa-isa sa mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman

Pag-iisa-isa sa mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman

© Jensen DG. Mañebog

Narito ang ilan sa mga gawi o pamamaraan kung paano mapapangalagaan ang mga puno at halaman:

1. Pagtatanim at pangangalaga ng mga puno at halaman

Mga mahalagang aral ng kinabibilangang pananampalataya

Mga mahalagang aral ng kinabibilangang pananampalataya

© Jensen DG. Mañebog

Ang ilan sa mga pangunahing relihiyon sa Pilipinas ay ang Kristiyanismo, Islam, at Budismo. Narito ang ilang mga mahalagang aral mula sa tatlong relihiyong ito:

1. Kristiyano

a. Pag-ibig sa kapwa

Ang mga Kristiyano ay tinuturuan na magmahal at magpatawad sa kapwa. Ito ay ipinapakita sa turo ni Hesus na "magmahalan kayo sa isa't isa tulad ng pagmamahal ko sa inyo."

Panuorin ang kaugnay na video: 

Sariling mga Tungkulin sa Pagkilala sa Karapatan ng Kapuwa-Bata

Sariling mga Tungkulin sa Pagkilala sa Karapatan ng Kapuwa-Bata

© Jensen DG. Mañebog

Mayroong mga tungkulin na dapat tandaan at tuparin ang mga bata upang maipakita ang kanilang pagkilala sa karapatan ng kapuwa-bata. Narito ang ilang halimbawa:

1. Magpakita ng respeto sa bawat isa

Bilang bata, mahalagang magpakita ng respeto o paggalang sa bawat isa, kabilang na ang mga kapuwa-bata. Dapat na kilalanin ang mga karapatan ng ibang bata, igalang ang kanilang opinyon at desisyon, at huwag pilitin sa hindi nila gusto.

Mga Halimbawa ng Sariling Gawi ng Mabuting Pakikitungo sa mga Kasapi ng Pamilya

Mga Halimbawa ng Sariling Gawi ng Mabuting Pakikitungo sa mga Kasapi ng Pamilya

© by Jensen DG. Mañebog

Ang mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya ay mahalaga upang mapatibay ang relasyon ng bawat isa sa loob ng tahanan. Ang mga sumusunod na halimbawa ay ilan sa mga sariling gawi na maaaring magpakita ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya:

1. Pagpapahayag ng tunay na saloobin

Evaluate His/Her Own Thoughts, Feelings, and Behaviors (Why and How)

It is important for an adolescent to learn to evaluate his/her own thoughts, feelings and behaviors. This article teaches the need to do it.
 

The Relationship among Physiological, Cognitive, Psychological, Spiritual, and Social Development to Understand His/Her Thoughts, Feelings, and Behaviors

This free lecture attempts to discuss the relationship among physiological, cognitive, psychological, spiritual, and social development to understand his/her thoughts, feelings, and behaviors.
 

The Relationship among Physiological, Cognitive, Psychological, Spiritual, and Social Development

Ang Papel Na Panlipunan at Pampolitikal Ng Pamilya: Isang Repleksyon

Panuto: Sumulat ng batay sa sumusunod na katanungan.

1. Ano ang maaari mong gawin upang magampanan ng iyong sariling pamilya ang papel na panlipunan at pampolitikal ng pamilya?

 
- Ang maari kong gawin upang magampanan ng aking sarilng pamilya ang aming papel sa lipunan at politikal ay maging bukas ang puso at palad sa mga kapwa sa lipunan kung mayroon man ang mga itong pangangailangan.
 

Pagninilay Tungkol Sa Konsepto Ng Kabutihan o Kagandahang-Loob

Panuto: Sumulat ng pagninilay tungkol sa konsepto ng kabutihan o kagandahang-loob
 

1. Sa paanong paraan ko hihikayatin gumawa ng kabutihan sa kapwa ang ibang kabataan lalo na sa aming pamayanan o barangay.

 
- Upang mahikayat ko ang kapwa ko kabataan na gumawa ng kabutihan sa kapwa sa aming pamayanan, ang paraan na aking gagawin ay aking ipapakita sa kanila kung anong maidudulot nito, hindi lang sa aming sarili kundi para sa aming kapwa tuwing kami ay gumagawa ng mabuti.
 

Ang "Sekswalidad Ng Tao" Sa Pag-Unlad Bilang Tao Ng Isang Teenager

1. Ano ang kabuluhan ng batayang Konsepto ng araling "Sekswalidad ng Tao" sa aking pag-unlad bilang tao?

 
Makabuluhan ang konseptong batayan ng araling ang "Sekswalidad Ng Tao" sa aking pag-unlad. Napakahalaga nito sapagkat nagkaroon ako ng kamalayan o awareness sa aspektong ito bilang tao.
 
Napalalawak nito ang aking kaalaman sa iba’t ibang saklaw ng aking pagkatao. Kabilang na rito ang iba’t ibang yugto sa aking buhay karugtog na rin ang mga paghahanda sa pagiging adult.
 

Paano Makatutulong Sa Magulang Upang Maiwasan o Mabawasan Ang Tinatawag Na “Agwat Teknikal o Teknolohikal: Reflection Paper

Panuto:
1. Bumuo ng mga talata na ukol sa iyong opinyon kung paano ka makatutulong sa iyong magulang upang maiwasan o mabawasan ang tinatawag na “agwat teknikal”.
2. Sikaping magkakaugnay ang mga ideya at pangungusap.
 
Ang Agwat Teknikal o Teknolohikal ay isa sa mga nagiging dahilan o rason ng pagiging malayo ng kabataan sa mga nakakatanda sa kanila tulad ng kanilang mga magulang. Dulot ng mas malaking kaalaman na mayroon ang mga kabataan, nahihirapan ang nakakatanda na makihalubilo sa kanila.
 

Pages

Subscribe to RSS - EsP (Values Education)

Sponsored Links