EsP (Values Education)

EsP (Values Education)

Mga gawaing pag-iimpok

Mga gawaing pag-iimpok

© Jensen DG. Mañebog

Ang mga gawaing pag-iimpok na maaaring gawin ng isang nasa Baitang 5 na mag-aaral ay mga sumusunod:

1. Pagbabaon sa paaralan

Maaaring pagplanuhan ang pagbabaon ng mga healthy snacks mula sa bahay upang maiwasan ang pagbili ng mga mahal na pagkain sa tindahan ng paaralan.

2. Pag-iipon ng piso-pisong barya

Maaaring mag-ipon ng piso-pisong barya na natatanggap bilang sukli mula sa mga binibili. Ito ay maaaring isang paraan upang matutunan ang halaga ng pag-iipon.

3. Pag-a-alkansya

Mga Paraan ng Pangangalaga sa Sarili Habang Nararanasan ang mga Pagbabago sa Tulong ng Pamilya

Mga Paraan ng Pangangalaga sa Sarili Habang Nararanasan ang mga Pagbabago sa Tulong ng Pamilya

© Jensen DG. Mañebog

Ang pangangalaga sa sarili habang nararanasan ang mga pagbabago ay mahalaga para sa kabuoang pag-unlad at kaligtasan ng isang kabataan. Ang pamilya ay may malaking papel at maitutulong sa pagbuo at pagsasagawa ng mga paraan ng pangangalaga sa sarili. Narito ang ilang paraan kung paano maisasagawa ang pangangalaga sa sarili sa tulong ng pamilya:

1. Komunikasyon

Mga Kilos na Nagpapahalaga sa Sariling Buhay

Mga Kilos na Nagpapahalaga sa Sariling Buhay

© Jensen DG. Mañebog

Narito ang mga halimbawa ng mga kilos na nagpapahalaga sa sariling buhay:

1. Pangangalaga sa kalusugan

Ang pagsisikap na pangalagaan ang kalusugan ay pagpapahalaga sa sariling buhay. Ito ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng pagkain ng masusustansyang pagkain, regular na ehersisyo, sapat na pahinga o tulog, at pag-iwas sa masamang bisyo tulad ng paninigarilyo, labis na pag-inom ng alak, at paggamit ng ilegal na droga.

Mga gawain na nagpapatatag ng mga kaugaliang Pilipino bilang tanda ng pagiging makabayan

Mga gawain na nagpapatatag ng mga kaugaliang Pilipino bilang tanda ng pagiging makabayan

© Jensen DG. Mañebog

Narito ang ilan sa mga gawain na nagpapatatag ng mga kaugaliang Pilipino at nagpapakita ng pagiging Makabayan:

Panuorin ang kaugnay na video: Mga Musika o Sayaw ng Lahi na Maipagmamalaki ng Kapuwa Pilipino

1. Pagpapahalaga sa mga salik ng pagka-Pilipino

Ang mga tungkulin ng pamilya sa pagpapanatili ng kalinisan ng tubig

Ang mga tungkulin ng pamilya sa pagpapanatili ng kalinisan ng tubig

© Jensen DG. Mañebog

Ang pamilya ay may mahalagang tungkulin sa pagpapanatili ng kalinisan ng tubig. Narito ang ilan sa mga tungkulin na maaaring isakatuparan ng pamilya:

1. Maayos na Pagtatapon ng Basura (Proper Waste Disposal)

Mga paraan ng paglalapat ng mga aral ng pananampalataya sa mga sitwasyon sa pamilya

Mga paraan ng paglalapat ng mga aral ng pananampalataya sa mga sitwasyon sa pamilya
© Jensen DG. Mañebog
 

Ang mga sumusunod ay ilan sa mga paraan ng paglalapat ng mga aral ng pananampalataya sa mga sitwasyon sa pamilya:

1. Pampamilyang pananalangin

Mga aral na natutuhan mula sa pamilya kaugnay ng maayos na komunikasyon sa kapuwa

Mga aral na natutuhan mula sa pamilya kaugnay ng maayos na komunikasyon sa kapuwa

© Jensen DG. Mañebog

Narito ang ilang halimbawa ng aral na maaaring matutunan mula sa pamilya ukol sa maayos na komunikasyon sa kapuwa:

1. Pagiging bukas at pakikinig sa kapuwa

Mga gawain sa pamilya na kailangang gawin nang may kalidad

Mga gawain sa pamilya na kailangang gawin nang may kalidad

© Jensen DG. Mañebog

Ang ilang halimbawa ng mga gawain sa pamilya na kailangang gawin nang may kalidad ay ang mga sumusunod:

Panuorin: Gampanin ng Bata sa Tahanan, Gawain sa Pamilya, at Mga Tungkulin ng Bawat Kasapi ng Pamilya

1. Pagtutulungan sa mga gawain sa bahay

Ang mga sariling kakayahan, talento at hilig na kailangang paunlarin sa paggabay ng pamilya

Ang mga sariling kakayahan, talento at hilig na kailangang paunlarin sa paggabay ng pamilya

© Jensen DG. Mañebog

Ang mga sariling kakayahan, talento, at hilig ng isang bata ay maaaring magkakaiba depende sa kaniyang mga interes at kaalaman. Ang mga ito ay mapapaunlad sa paggabay ng pamilya. Narito ang ilang halimbawa:

1. Kakayahang Pang-akademiko

Mga pansariling taglay na mga mabuting kaugaliang Pilipino

Mga pansariling taglay na mga mabuting kaugaliang Pilipino

© Jensen DG. Mañebog

Naipapakita rin ang nasyonalismo sa pamamagitan ng pagsasabuhay at pagtataguyod sa mga mabuting kaugaliang Pilipino. Narito ang ilang mga halimbawa ng mga mabuting kaugaliang Pilipino:

Panuorin ang maikling video ukol rito: Pagkilala sa Pagkabukod tangi ng Lahing Pilipino

1. Masayahin

Pages

Subscribe to RSS - EsP (Values Education)

Sponsored Links