EsP (Values Education)

EsP (Values Education)

Inaasahang Gawain sa 8 Antas ng Sikososyal na Pag-unlad (Mga Developmental Task) at si Erik Erikson

Ito ay tungkol sa kasanayang pampagkatuto na: Natutukoy ang iba’t ibang inaasahang gawain (developmental task) ayon sa antas ng pag-unlad.
 
Makatutulong ang artikulong ito upang matututunan ang mga kakayahan at mga gawaing angkop sa isang adolescent, lalo na ang nasa sa kalagitnaan o huling bahagi ng pagdadalaga at pagbibinata.
 

Si Erik Erikson at ang Mga Inaasahang Gawain (Developmental Tasks) sa 8 Antas ng Sikososyal na Pag-unlad

Ano ang developmental tasks? Ito ay mga gawaing pampag-unlad na tumutukoy sa mga angkop at inaasahang kasanayan at kilos ng isang tao sa partikular na antas ng pag-unlad ng kaniyang buhay.
 
Bilang isang nagbibinata o nagdadalaga, mahalagang matutunan mo ang teorya ni Erik Erikson ukol sa developmental tasks. Ito ay upang lubos mong maunawaan ang iyong developmental tasks o gawaing pampag-unlad bilang nasa yugtong “adolescence”?

Mga Pagbabago sa Panahon ng Pagdadalaga at Pagbibinata sa 3 Yugto ng Pag-unlad

Sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata, makakaranas ka ng maraming pagbabago habang lumilipat ka mula sa pagkabata (childhood) patungo sa young adulthood.
 
Kasama sa mga pagbabagong ito ang pisikal, pang-asal, pampag-iisip, emosyonal, at panlipunang pag-unlad. (Para sa detalyadong pagtalakay ukol ditto, sangguniin ang: Mga Pagbabago sa Panahon ng Adolescence: Mga Aspeto ng Pag-unlad sa Buong Katauhan)
 

Mga Halimbawa ng Saloobin at Damdamin, at ang Kinalaman nila sa Pag-uugali ng Tao

Napakahalagang maunawaan na ang mga kaisipan o saloobin, damdamin o emosyon, at pag-uugali ay mga magkakaugnay na konsepto. 
 
Sa maraming pagkakataon, makatutulong ang pagsubaybay sa mga konseptong ito lalo na sa mga nasa uring negatibo.
 
Sa intensiyonal na pagsubaybay at pagsusuri sa mga ito, nagkakaroon tayo ng mas maraming impormasyon sa kung anong mga kaisipan at pag-uugali ang may kaugnayan sa ating damdamin o emosyon.
 

Ang Aking Pagkaunawa sa Aking Iniisip, Nadarama, at Ikinikilos: Halimbawang Aktibidad

Layon ng gawain o aktibidad na ito na matiyak na ang mga nagbibinata at nagdadalaga ay mayroong kaalaman tungkol sa kung ano ang pagkakaiba ng kanilang iniisip, nadarama at kinikilos.
 
Matututunan din nila rito ang ang kaugnayan ng iniisip, nadarama at kinikilos ng isang tao.

Ano ang Cognitive Behavior Therapy?

Ang koneksiyon ng iniisip, nadarama, at kinikilos ng isang tao ay ipinaliwanag ng Amerikanong psychiatrist na si Dr. Aaron T. Beck.
 

Ang Pagtaya sa Sariling Iniisip, Nadarama, at Kinikilos

 
Mahalaga sa isang tao, lalo na ng mga nagbibinata at nagdadalaga, na magkaroon ng pagsusuri sa mga kaisipan, damdamin, at pag-uugali.
 
Kung ikaw ay isang adolescent, may mga mabilis na pagbabago at pagpapalit sa iyong mood, emosyon, at pag-uugali. Kaya naman dapat na lagi mo itong mino-monitor.
 

Mga Pagbabago sa Panahon ng Adolescence: Mga Aspeto ng Pag-unlad sa Buong Katauhan

Ang pag-unlad at pagbabago sa larangang pisyolohikal, kognitibo, sikolohikal, ispiritwal, at panlipunan na nararanasan ng isang tao, lalo na sa pagbibinata o pagdadalaga, ay magkakaugnay.
 
Ang mga ito ay pangkaraniwang nagaganap nang mabilis sa mga tao na nasa antas ng pag-unlad na adolescence. Bilang tinedyer, mahalagang maunawaan mo ito upang iyo ring maintindihan ang iyong mga iniisip, nadarama, at kinikilos bilang isang tinedyer.
 
Narito ang mga aspeto ng pag-unlad o pagbabago sa katauhan:

Adolescence in Tagalog: Kahulugan (meaning and definition), Pagbabago (changes) at Syndrome

Ang terminong English na adolescence sa Tagalog (adolescence in Tagalog) ay karaniwang isinasalin bilang pagbibinata at pagdadalaga.
 
May iba't ibang mga hamon at pagbabagong kaakibat ang pagbibinata at pagdadalaga (adolescence). Kaya naman ito ay madalas na itinuturing na isang "mahirap" na yugto sa buhay ng isang indibidwal.
 

Pagbabahagi ng natatanging katangian, pag-uugali, at mga karanasan

Ang lekturang ito ay tumutugon sa Kasanayang Pampagkatuto na: Naibabahagi ang kanilang natatanging katangian, pag-uugali, at mga karanasan.
 
Para sa English discussion sa paksang ito, basahin ang: Share His/Her Unique Characteristics, Habits, and Experiences (Why and How)

Ang Katangian, Pag-uugali, at mga Karanasan

Pages

Subscribe to RSS - EsP (Values Education)

Sponsored Links