EsP (Values Education)

EsP (Values Education)

Mga Paraan Upang Mapabuti Ang Komunikasyon

Narito ang ilang mga paraan upang mapabuti ang komunikasyon:

1. Pagiging mapanlikha o malikhain (creativity).

Kailangang gamitin ng tao ang kaniyang talino at malikhaing isipan sa pagtuklas ng mabuting paraan ng pagpapahayag ng kaniyang sasabihin.
 
Maghintay ng tamang panahon at ng wastong lugar, at itaon din na nasa magandang pakiramdam ang sarili at ang kakausapin. Kung may dinaramdam naman ay maghunos-dili at ilagay muna sa kondisyon ang sarili, gayundin ang kakaharapin. Maaaring magbigay ng bulaklak kung nagtatampo ang kakausapin.

Ang Kabutihang Naidudulot ng Pakikipagkaibigan at Halaga Ng Pagpapatawad

Ano ang kabutihang naidudulot ng pakikipagkaibigan?

 
Ang kabutihang naidudulot ng pakikipagkaibigan ay natuturuan ang bawat tao na magkaroon ng tamang pananaw sa tunay na pagkakaibigan.
 
Halimbawa, sa pamamagitan nito ay natuturuan tayo kung paano pumili ng sasamahang tao bilang tunay na kaibigan.
 
Ganoon rin ay natuturuan tayo kung paano maging tunay na kaibigan na marunong makinig sa opinyon at marunong umunawa sa damdamin ng iba.
 

Maisabuhay Nang May Katarungan At Pagmamahal Ang Paggalang At Pagsunod Sa Magulang, Nakatatanda At Sa Awtoridad

1. Ano ang iyong naramdaman matapos mong basahin ang liham (Liham Ng Magulang Sa Kaniyang Anak)? Ipaliwanag.

 
Ako ay nalulungkot matapos kong basahin ang liham sapagkat aking nakita kung ano ang pinapahiwatig ng ating mga magulang sa atin na mga anak.

2. Ano ang iyong realisasyon matapos mong maintindihan ang laman ng liham (Liham Ng Magulang Sa Kaniyang Anak)?

 

Ang Halaga ng Paggawa ng Mabuti

1. Bakit nga ba mahalaga ang paggawa ng mabuti?

Mahalaga ang paggawa ng mabuti sapagkat napakaraming magandang bagay ang iyong matatanggap o babalik sa iyo kung patuloy kang gumagawa ng mabuti.
 
Nakakadagdag rin ng kapayapaan at kaginhawaan ito sa ating buhay dahil malayo tayo sa mga problema.

2. Paano ka makagawa ng mabuti sa iyong kapwa?

 
Makakagawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa sa pamamagitan ng maraming paraan. Ang iba pa nga ay sa paraang hindi natin namamalayan.
 

Karahasan at Pambubully sa Paaralan: Essay

Mahalagang magkaroon ng kabatiran ukol sa karahasan at pambubully na nangyayari sa ating mga iskwelahan o paaralan at gayundin ang iba't ibang epekto at dulot nito, hindi lamang sa taong nakararanas nito kundi pati sa nakakagawa nito.
 
Napakaraming bagay ang dapat talaga nating malaman patungkol dito. Kadalasang hindi nabibigyan ng atensyon ang problema o isyung ito.
 

Mga Hamon sa Pagdadalaga at Pagbibinata: Isang Aktibidad

Kasanayang Pampagkatuto:
Natatalakay ang mga hinaharap na hamon sa panahon ng pagdadalaga/pagbibinata upang mabigyang linaw at mapamahalaan ang mga pangyayaring kaakibat ng pagiging tinedyer.
 
Mabuting malaman ang mga espisipikong hamon sa bawat yugto ng pagbibinata at pagdadalaga.
 
Dahil dito, matatantiya ng isang tinedyer kung unti-unti na niyang natutugunan ang mga hamong ito.
 

Pagpapahayag Ng Saloobin Sa Mga Inaasahan Ng Mga Mahahalagang Taong Nakapaligid: Isang Aktibidad

Kasanayang Pampagkatuto:
Naipapahayag ang saloobin sa mga inaasahan ng mga mahahalagang taong nakapaligid sa kanya [isang nagdadalaga o nagbibinata] (magulang, kapatid, kaibigan, guro, pinuno ng pamayanan)
 
Minsan, kailangang mailabas ang mga saloobin upang hindi ito mapuno sa ating dibdib.
 
Ang paglalabas ng saloobin, kahit sa pamamagitan ng pagvivideo o pagrerecord ay magandang paraan upang mabawasan ang ating dinadala o ang sama ng loob.
 

Paggawa Ng Mga Papuri At Apirmasyon Sa Pagdadalaga/Pagbibinata

Kasanayang Pampagkatuto:
Nakakagagawa ng mga papuri/apirmasyon na nakatutulong upang siya ay maging kanais-nais at handa sa pagdadalaga/pagbibinata
 
Aminin man natin o hindi, madalas na kinakausap natin ang ating sarili. Sa marami, karaniwang mga negatibo ito kaysa positibo. Subalit, hindi ito makabubuti para sa atin at ito ay dapat mabago.
 
Ang mga apirmasyon ay dinisenyo upang baguhin ang ating paniniwala sa ating mga sarili na humahantong sa positibong pananaw.
 

Pagtugon Sa Mga Alalahanin (Stress) Sa Panahon Ng Kalagitnaan At Huling Bahagi Ng Pagbibinata/Pagdadalaga

Kasanayang Pampagkatuto 5.1.
Natatalakay na ang pag-unawa sa mga alalahanin at mga pinagmumulan nito sa panahon ng pagdadalaga/pagbibinata ay maaaring makatutulong na matukoy ang mga paraan upang matugunan ang mga ito para sa malusog na pamumuhay
 

Ang Mga Pinagmumulan Ng Mga Alalahanin (Stress) At Ang Mga Epekto Nito

Kasanayang Pampagkatuto:
Natutukoy ang mga pinagmumulan ng mga alalahanin at nailalarawan ang mga epekto nito sa buhay ng tao
 
Ang stress ay may malakas na epekto sa ibat-ibang aspeto ng buhay ng mga tinedyer.

Naaapektuhan nito ang kanilang kondisyon, antas ng enerhiya, relasyon at pagganap sa mga gawain, at nakakapagdulot din ito at nagpapalala ng mga kondisyong pangkalusugan.

Pages

Subscribe to RSS - EsP (Values Education)

Sponsored Links