EsP (Values Education)

EsP (Values Education)

Personal Na Paraan Ng Pagtugon Sa Mga Alalahanin

Kasanayang Pampagkatuto:
Naipakikita ang personal na paraan ng pagtugon sa mga alalahanin para sa malusog na pamumuhay
 
Ayon sa mga eksperto na ang paghinga ng malalim ay isa sa mga mabuting paraan upang mapababa ang stress sa katawan.
 
Sa paghinga ng malalim, naipaparating sa ating utak na huminahon at magrelaks na siya namang magsasabi sa katawan na pumanatag.
 

Ang Pag-Unawa Sa Kaliwa At Kanang Bahagi Ng Utak

Kasanayang Pampagkatuto:
Natatalakay na ang pag-unawa sa kaliwa at kanang bahagi ng utak ay nakatutulong sa pag-unlad ng pagkatuto
 
Ito ay ukol sa mga kakayahan ng isip.
           
Kung ikaw ay isang nagdadalaga o nagbibinata, inaasahan na iyong maipamamalas ang iyong pagkaunawa ukol sa teorya ng kabuuan ng utak ng tao o ng pangingibabaw ng kalahating bahagi ng utak.
 

Mind-Mapping Techniques: Nararapat Sa Dalawang Uri Ng Pagkatuto

Kasanayang Pampagkatuto:
Nasusuri ang mind-mapping techniques na nararapat sa dalawang uri ng pagkatuto ng tao.
 
Ang mind map ay isang simpleng dayagram na ginagamit upang biswal na maglarawan o magbalangkas ng impormasyon.
 
Ito ay isang mabisang pamamaraan upang isalin ang nasa isipan mo patungo sa isang biswal na larawan.
 
Tinutulutan nito na iayos at ipaintindi ang mga imporasyon nang mas mabilis at mabisang paraan.
 

Mind Mapping: Plano Upang Mapaunlad Ang Pagkatuto

Kasanayang Pampagkatuto:
Nakagagawa ng plano upang mapaunlad ang pagkatuto, gamit ang mga gawain sa mind mapping.
 
Ang paggawa ng mind map ay isang kapaki-pakinabang na paraan na tumutulong sa isang tao na lumikha ng mga plano at estratehiya.
 
Hindi na ito isang bagong konsepto subalit sa pagdaan ng panahon ay nagkaroon ng mga pagbabago sa paggawa nito.
 

Mga Konsepto ng Kalusugang Pangkaisipan At Kaayusang Pangkatauhan (Well-Being) Sa Panahon Ng Pagdadalaga/ Pagbibinata

Kasanayang Pampagkatuto:
Nabibigyang-kahulugan ang mga konsepto ng kalusugang pangkaisipan at sikolohikal na kaayusang pangkatauhan sa araw-araw na obserbasyon tungkol sa mga suliraning pangkaisipan sa panahon ng kalagitnaan at huling bahagi ng pagdadalaga at pagbibinata.
 
Kung ikaw ay isang nagbibinata o nagdadalaga, inaasahan na iyong maipamamalas ang iyong pagkaunawa sa mga konsepto tungkol sa kalusugang pangkaisipan at kaayusang pangkatauhan sa panahon ng kalagitnaan at huling bahagi ng pagdadalaga/pagbibinata.
 

Pagtukoy Sa Mga Sariling Kahinaan

Kasanayang Pampagkatuto:
Natutukoy ang mga sariling kahinaan
 
Ang panahon o yugto ng pagbibinata/pagdadalaga ay karaniwang inilalarawan na mapanganib, isang bagay na dapat makontrol o mapamahalaan.
 
Sa panahong ito lumalabas ang kanilang mga kahinaan sa maraming bagay lalo na ukol sa mga problemang pangkalusugan ng kaisipan at sa mga pagsali sa mga peligrosong gawain. 
 

Mind Map: Mga Paraan Upang Magkaroon Ng Sikolohikal Na Kaayusang Pangkatauhan

Kasanayang Pampagkatuto:
Nakagagawa ng mind map tungkol sa mga paraan upang magkaroon ng sikolohikal na kaayusang pangkatauhan.
 
Ang sikolohikal na Kaayusang Pangkalusugan ay mahalaga dahil hinahayaan nitong magkamit ang isang tao ng kasiyahan at kapanatagan na tumutulong upang makaganap na mabuti sa mundo.
 
Binibigyan nito ang tao ng mas malaking abilidad na pamahalaan ang kaniyang saloobin, damdamin, at pag-uugali.
 

Plano Upang Manatili Ang Kalusugang Pangkaisipan Sa Panahon Ng Pagdadalaga At Pagbibinata

Kasanayang Pampagkatuto:
Nakagagawa ng plano upang manatili ang kalusugang pangkaisipan sa panahon ng kalagitnaan at huling bahagi ng pagdadalaga/ pagbibinata
 
Ang mga hindi nagagamot at nareresolbang isyung pangkalusugan ay maaaring magresulta sa mga suliraning nagtatagal.
 
Mahalagang magkaroon ng kaalaman sa mga ito at makapagsagawa ng plano upang mapaghandaan ito, maiwasan, o mapangasiwaan.
 

Ang Iba’t Ibang Uri ng Emosyon

Kasanayang Pampagkatuto:
Natatalakay ang pag-unawa sa iba’t ibang uri ng emosyon na maaaring makatulong sa pagpapamalas ng mga nararamdaman.
 
Mahalaga ang emosyonal na katalinuhan!
 

Mga Positibo at Negatibong Emosyon

Kasanayang Pampagkatuto:
Natutukoy ang mga positibo at negatibong emosyon at kung paano ito ipahinahahayag o itinatago
 
Ang nararanasan ng isang nagbibinata/nagdadalaga ay kapwa positibo at negatibong emosyon. Ang mga positibong emosyon ay mga emosyong nagbibigay sa atin ng kaaya-ayang pakiramdam at pagtugon.
 

Pages

Subscribe to RSS - EsP (Values Education)

Sponsored Links