Pagbabahagi ng natatanging katangian, pag-uugali, at mga karanasan

Ang lekturang ito ay tumutugon sa Kasanayang Pampagkatuto na: Naibabahagi ang kanilang natatanging katangian, pag-uugali, at mga karanasan.
 
Para sa English discussion sa paksang ito, basahin ang: Share His/Her Unique Characteristics, Habits, and Experiences (Why and How)

Ang Katangian, Pag-uugali, at mga Karanasan

Ang katangian (characteristic) ay tumutukoy sa kalidad (feature or quality) na taglay ng isang tao (o ng lugar o bagay) na nagsisilbing ikakikilala nito.
 
Ang pag-uugali (habit) naman ay tumutukoy sa madalas at regular na ginagawa ng isang indibidwal na kung minsan ay hindi na niya nalalaman o namamalayan na ginagawa niya ito.
 
Ang mga karanasan (experiences) ay mga kaganapan o pangyayari na personal na naranasan ng tao.

Ang halaga ng Pagbabahagi ng Katangian, Pag-uugali, at mga Karanasan

Mahalagang maibahagi mo ang iyong natatanging katangian, pag-uugali, at mga karanasan. Ito ay bilang pagpapapalalim na rin ng iyong pagkilala sa sarili.
 
Ukol sa lubos na pagkilala sa sarili ng mga nagdadalaga at nagbibinata, maaaring sangguniin ang: Adolescent Stage of Development: Understanding what is happening among teenagers o ang Knowing Oneself: A Must for Adolescents’ Personal Development
 
Mula sa iyong ibabahagi ay maaari ring matuto ang iyong mga kamag-aral at kapwa adolescent. (Basahin: Dyornal: Kahulugan at Halimbawa para sa mga Estudyante at Kabataan)
 
Sa panig ng mga guro, mahalagang umisip ng mga kaugnay na aktibidad. Sa pamamagitan ng mga ito ay iisipin at ibabahagi ng kabataan ang ilan sa kanilang natatanging katangian, pag-uugali, at mga karanasan. (Kaugnay: Pakikipagkapwa tao: Paano magkakaroon lalo na ang mga kabataan?)
 
 
© Marissa G. Eugenio/OurHappySchool.com
 
*Mahahanap ang mga kaugnay na paksa sa search engine sa itaas.
 
 
SA MGA GURO:
Maaaring gawin itong online reading assignment o e-learning activity ng mga estudyante. Ganito ang halimbawang panuto:
“Tingnan sa search engine ng MyInfoBasket.com ang lekturang [buong pamagat ng artikulo]. Basahin. I-share sa iyong social media account* kasama ng iyong maikling paglalagom sa lektura. I-screen shot ang iyong post at ipasa sa guro.”
 
*Maaaring i-share ang artikulong na ito sa social media gaya ng Telegram, Twitter, Instagrame-mail, at iba pa.

Sponsored Links