Mga gawaing pag-iimpok

Mga gawaing pag-iimpok

© Jensen DG. Mañebog

Ang mga gawaing pag-iimpok na maaaring gawin ng isang nasa Baitang 5 na mag-aaral ay mga sumusunod:

1. Pagbabaon sa paaralan

Maaaring pagplanuhan ang pagbabaon ng mga healthy snacks mula sa bahay upang maiwasan ang pagbili ng mga mahal na pagkain sa tindahan ng paaralan.

2. Pag-iipon ng piso-pisong barya

Maaaring mag-ipon ng piso-pisong barya na natatanggap bilang sukli mula sa mga binibili. Ito ay maaaring isang paraan upang matutunan ang halaga ng pag-iipon.

3. Pag-a-alkansya

Maaaring maghanda ng isang alkansya na paglalagyan ng mga natipid na pera. Maaaring ito ay recycled na bote, lata, o anumang lalagyan.

4. Pagbuo ng isang saving goal

Maaaring mag-set ng isang goal o layunin sa pag-iimpok, tulad ng pagbili ng isang bagong laruan, aklat, o sapatos. Ang layunin na ito ay magbibigay ng motibasyon at direksyon sa pag-iimpok.

5. Pagtulong sa mga gawaing bahay

Tumulong sa mga gawaing bahay bilang isang paraan ng pag-iimpok. Sa halip na magbayad ng ibang tao para gawin ang ilang gawaing bahay, maaaring gawin ito ng mga anak. Sa pamamagitan nito, makakatipid ng pera ang pamilya at magagamit nila ang natipid na halaga para sa kanilang mga pangangailangan o ipon.

6. Pagtitipid sa kuryente at tubig

Patayin ang mga ilaw at kagamitan na hindi ginagamit. Gumamit ng palanggana sa paghuhugas ng pinggan upang makatipid sa tubig. Ang pagtitipid sa tubig at kuryente ay nagreresulta sa mas mababang mga bill, na magiging karagdagang mapagkukunan ng ipon.

7. Pagsasagawa ng garage sale

Maaaring mag-organisa ng garage sale kung saan maaaring ibenta ang mga hindi na nila kailangan na damit, laruan, o kasangkapan na hindi na ginagamit. Ito ay paraan upang makakuha ng dagdag na pera at upang maging maayos ang mga gamit sa bahay.

8. Pagsusuri ng mga pangangailangan bago bumili

Maging mapanuri sa mga pangangailangan bago bumili. Suriin kung kinakailangan ba talaga ang isang bagay bago ito bilhin. Sa pamamagitan nito, maiiwasan ang mga di-kinakailangang pagbili.

Sa iyong pagtanda, maaari mong tuklasin at pag-aralan ang mga gawaing pag-iimpok para sa sariling kinabukasan gaya ng pagtatayo ng emergency fund, pag-iimpok para sa pangretiro, para sa pambili ng bahay o ari-arian, investment instruments, at para sa kalusugan at pangangalaga ng sarili.

 

Sa mga Mag-aaral:
Isulat ang inyong comment dito:

Some Successful Filipino Entrepreneurs

Sponsored Links